14.12.2016

STATISTICA


PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA AKTUALNIE ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW STATISTICA wer. 12.5  

I. Kod dostępu (Access Code):  UN1ZE5CV6MYXF7D  dla jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 o numerze seryjnym JPZP511C912130AR-5  (wersja polska):

II. Kod dostępu (Access Code):  UN1ZPR2J6ZLD59Y  dla jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 o numerze seryjnym JPZ511C912130AR-D  (wersja angielska):

Jeżeli jest zainstalowana Statistica w wersji 12 (lub wyższej) i komputer ma połączenie z siecią Internet:

1)  Po uruchomieniu Statistica z menu wybieramy:

a)   w przypadku klasycznego menu: Pomoc | Statistica–informacje | Zarządzanie licencjami (w angielskiej wersji programu „Help | About Statistica | License Management”),

b)   w przypadku wstążki: Plik | Pomoc i wsparcie | O Statistica – Więcej szczegółów | Zarządzanie licencjami („File | Help\Support | About Statistica | License Management”).

2)   W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk Aktualizuj licencję („Update License”).

3)   W kolejnym przywołanym oknie wpisujemy Kod dostępu (Access code) i klikamy przycisk Zastosuj kod („Apply Code”) - zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.  

Jeżeli komputer na którym zainstalowano Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub dostęp do Internetu jest ograniczony):

1)  Proszę skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12  lub  C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.

2)  Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: registration.statsoft.com/update.aspx

3)  Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).

4)  Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak zaktualizować Statistica.  

 

III. Kod dostępu (Access Code):  UN1Z9Y8W8T45D9Q  dla wersji sieciowych Statistica 12.5 o numerze seryjnym JPZP511C912130ARCN-M  (wersja polska): Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica 12 ma połączenie z siecią Internet:

1)  Należy zalogować się z uprawnieniami administratora na komputerze na którym zainstalowano serwer licencji Statistica.

2)  Proszę uruchomić na serwerze narzędzie Menedżer licencji sieciowej („Concurrent License Manager”) - odpowiedni skrót do niego znajduje się w Menu Start\Programy\STATISTICA, można go też uruchomić z katalogu na dysku, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie Statistica (plik „Sta_sm.exe”).

3)  Następnie klikamy przycisk Aktualizuj licencję („Update License”).

4)  Proszę w przywołanym oknie wpisać kod dostępu i kliknąć Zastosuj kod („Apply Code”). Plik licencyjny zostanie zaktualizowany i zapisany na serwerze.  

Jeżeli komputer na którym zainstalowano serwer licencji Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, lub jest zainstalowana starsza wersja Statistica niż wer.12:

1)  Proszę skopiować plik licencyjny z serwera licencji Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze FLEXlm - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\FLEXlm  lub  C:\Program Files (x86)\StatSoft\FLEXlm.

2)  Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres: registration.statsoft.com/update.aspx

3)  Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz oraz plik licencyjny stat.lic).

4)  Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak go zastosować na serwerze licencji Statistica.  

 

UWAGA:  Kod dostępu może być użyty jedynie dla skojarzonego z nim numeru seryjnego Statistica. Przy pomocy kodów dostępu działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji Statistica 12.5 zostanie przedłużone do 15 grudnia 2017 r.