27.01.2015

Przerwy w dostępie do usług UCI


W niedzielę 1 lutego w godzinach 8-11 planowane są krótkie przerwy (około 5-10 minut) w działaniu sieci natowanych, WiFi oraz serwerów galaxy, student, mysql. Przerwy związane są z modernizacją sieci FC w serwerowni UCI.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 21-22 lutego (weekend po feriach zimowych) przewidziane jest wyłączenie serwera poczta.agh.edu.pl (migracja na nowy serwer i nową, wydajniejszą macierz dyskową).