12.12.2015

Przedłużenie działania programu STATISTICA na 2016 r.


PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA AKTUALNIE ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW STATISTICA
 
Wersja 12.5:

 1. Kod dostępu (Access Code):  UN1ZYDC4YLJUVD5  dla jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 o numerze seryjnym JGVP504C912120AR-C (wersja polska)
 2. Kod dostępu (Access Code):  UN1ZMQETAY3KR4W  dla jednostanowiskowych wersji Statistica 12.5 o numerze seryjnym JGV504C912120AR-X (wersja angielska)

Jeżeli jest zainstalowana Statistica w wersji 12 (lub wyższej) i komputer ma połączenie z siecią Internet:

 1. Po uruchomieniu Statistica z menu wybieramy:
  a)     w przypadku klasycznego menu: Pomoc | Statistica–informacje | Zarządzanie licencjami (w angielskiej wersji programu Help | About Statistica | License Management),
  b)    w przypadku wstążki: Plik | Pomoc i wsparcie | O Statistica – Więcej szczegółów | Zarządzanie licencjami (File | Help\Support | About Statistica | License Management).
 2. W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk Aktualizuj licencję (Update License).
 3. W kolejnym przywołanym oknie wpisujemy Kod dostępu (Access code) i klikamy przycisk Zastosuj kod (Apply Code) - zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

 
Jeżeli komputer na którym zainstalowano Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub dostęp do Internetu jest ograniczony):

 1. Proszę skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść go na komputer połączony z siecią Internet. Plik licencji nosi nazwę stat.lic i znajduje się w folderze instalacyjnym Statistica - domyślnie jest to folder C:\Program Files\StatSoft\STATISTICA 12  lub  C:\Program Files (x86)\StatSoft\STATISTICA 12.
 2. Na komputerze połączonym z siecią Internet należy uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę: https://registration.statsoft.com/update.aspx
 3. Na przywołanej stronie Internetowej należy wypełnić formularz (do wypełnienia formularza będzie potrzebny Kod dostępu (Access Code), adres e-mail oraz plik licencyjny stat.lic).
 4. Klikamy przycisk Prześlij (Submit). Zaktualizowany plik licencyjny zostanie przesłany na podany podczas wypełniania formularza adres e-mail wraz z instrukcją, jak zaktualizować Statistica.


Wersja 10, 9, oraz 8:
Kod przedłużający do wersji jednostanowiskowych: 0PFZWNW9PS97EQYSQM
Aby z niego skorzystać należy:

 1. Jeśli używanym systemem operacyjnym jest Windows 8, 7 lub Vista, wówczas należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu Statistica (na pulpicie lub w menu START) i wybrać opcję „uruchom jako administrator" – po takim uruchomieniu program przyjmie kod przedłużający, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień.
 2. Jeżeli program można uruchomić (przed wygaśnięciem licencji): po uruchomieniu programu z menu Pomoc (w angielskiej wersji programu Help) wybieramy Statistica–informacje (About Statistica). W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk Zarządzanie licencjami (License Management). Następnie klikamy przycisk Kod (Enter Code). W polu Proszę podać kod aktualizujący licencję (Enter a code to update a license feature) wpisujemy odpowiedni kod (Feature Code). Klikamy przycisk OK. Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.
 3. Jeżeli programu nie można już uruchomić (licencja na aktualnie zainstalowany program wygasła): w oknie które się pojawia przy próbie uruchomienia programu należy kliknąć przycisk Więcej (Advanced), po czym należy w nowo przywołanym oknie wpisać powyższy kod.

Powyższy kod przedłuży działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji jednostanowiskowych do15 grudnia 2016 r., ale należy go użyć przed 31 stycznia 2016 r. Po tym terminie nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania.