15.12.2014

Przedłużenie działania aktualnie zainstalowanych programów STATISTICA


kod: VN3KD3TJDQXXXXLHV0

Aby z niego skorzystać należy:

  1. jeśli używanym systemem operacyjnym jest Windows 8, 7 lub Vista, wówczas należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu STATISTICA (na pulpicie lub w menu START) i wybrać opcję "uruchom jako administrator" - po takim uruchomieniu program przyjmie kod przedłużający, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień.
  2. jeżeli program można uruchomić (przed wygaśnięciem licencji): po uruchomieniu programu z menu "Pomoc" (w angielskiej wersji programu "Help") wybieramy "STATISTICA-informacje" ("About STATISTICA"). W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk "Zarządzanie licencjami" ("License Management"). Następnie klikamy przycisk "Kod" ("Enter Code"). W polu "Proszę podać kod aktualizujący licencję" ("Enter a code to update a license feature") wpisujemy odpowiedni kod (Feature Code). Klikamy przycisk "OK". Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.
  3. jeżeli programu nie można już uruchomić (licencja na aktualnie zainstalowany program wygasła): w oknie które się pojawia przy próbie uruchomienia programu należy kliknąć przycisk "Więcej" ("Advanced")", po czym należy w nowo przywołanym oknie wpisać powyższy kod.

Powyższy kod przedłuży działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji jednostanowiskowych do 15 grudnia 2015 r., ale należy go użyć przed 31 stycznia 2015 r. Po tym terminie nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania.