21.05.2014

Poprawiona obsługa klawiatury


…w laboratorium MOPS.

  • Obejście błędu w X Window, który w niektórych przypadkach nie pozwalał wpisywać znaków narodowych.