23.09.2015

Nowy system


…w laboratorium MOPS.

 • Instalacja nowego systemu opartego na dystrybucji Debian GNU/Linux 8.2 („Jessie”).
 • System został zainstalowany w wersji dla architektury 64-bitowej. Programy 32-bitowe mogą w nim działać pod warunkiem, że wymagają jedynie podstawowych bibliotek (libc, libgcc, zlib). Użytkownicy posiadający w swoich katalogach domowych 32-bitowe programy wymagające innych bibliotek powinni je zainstalować w wersji 64-bitowej lub przekompilować.
 • Jądro Linuksa w wersji 3.14.50.
 • Poniższe programy zostały uaktualnione:
  • Eclipse 4.5.0,
  • NetBeans 8.0.2,
  • Oracle JDK 1.8.0_60,
  • Rar 5.21.
 • Więcej informacji na temat nowego systemu znajduje się na stronie z pytaniami i odpowiedziami..