07.06.2016

MATLAB® i Simulink® w Akademii Górniczo – Hutniczej,


Zapraszamy na wydarzenie MATLAB® i Simulink® w Akademii Górniczo – Hutniczej, które odbędzie się 14 czerwca 2016 roku o godz. 10 w Centrum Dydaktyki AGH w sali 105, w pawilonie A3/A4 (ul. Reymonta 7).

Organizatorem wydarzenia jest Uczelniane Centrum Informatyki AGH.

W czasie wystąpienia przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące oprogramowania MATLAB i Simulink. Zaprezentowane będą schematy pracy w tym środowisku, a także jego najważniejsze funkcjonalności. Omówiona zostanie również modułowa budowa oprogramowania oraz dziedziny, w których analizowane zestawy narzędzi znajdują zastosowanie. Wykorzystanie oprogramowania będzie przedstawione na praktycznych przykładach.

Agenda seminarium:

  1. Wprowadzenie
  2. MATLAB - środowisko obliczeń naukowo-technicznych oraz narzędzie w procesie kształcenia studentów - Jaromir Przybyło
  3. Projektowanie w oparciu o model z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB i Simulink - Dariusz Marchewka
  4. Skąd czerpać informację na temat programu MATLAB? Licencja TAH - nowy sposób licencjonowania programu MATLAB - Jadwiga Horoszkiewicz - Kurnyta 

Czas trwania spotkania - ok. 3 godz. Rejestracja nie jest obowiązkowa.