17.12.2013

Kody przedłużające działanie STATISTICA


 1. Kod do wersji jednostanowiskowych: 1PBZCQLHA9NMWSQ1ZM
  Aby z niego skorzystać należy:
  1. Jeśli używanym systemem operacyjnym jest Windows 7 lub Vista, wówczas należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu STATISTICA (na pulpicie lub w menu START) i wybrać opcję „uruchom jako administrator" – po takim uruchomieniu program przyjmie kod przedłużający, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień.
  2. Jeżeli program można uruchomić (przed wygaśnięciem licencji): po uruchomieniu programu z menu „Pomoc” (w angielskiej wersji programu „Help”) wybieramy „STATISTICA–informacje” („About STATISTICA”). W nowo przywołanym oknie klikamy przycisk „Zarządzanie licencjami” („License Management”). Następnie klikamy przycisk „Kod” („Enter Code”). W polu „Proszę podać kod aktualizujący licencję” („Enter a code to update a license feature”) wpisujemy odpowiedni kod (Feature Code). Klikamy przycisk „OK”. Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.
  3. Jeżeli programu nie można już uruchomić (licencja na aktualnie zainstalowany program wygasła): w oknie które się pojawia przy próbie uruchomienia programu należy kliknąć przycisk „Więcej” („Advanced”)”, po czym należy w nowo przywołanym oknie wpisać powyższy kod.

   Powyższy kod przedłuży działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji jednostanowiskowych do 15 grudnia 2014 r., ale należy go użyć przed 31 stycznia 2014 r. Po tym terminie nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania.
 2. Kod do wersji sieciowych concurrent: YSP0V9C3M6CBTTVCE0
  Aby z niego skorzystać należy:
  1. Jeśli systemem operacyjnym jest Windows 7 lub Vista, wówczas należy kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonę do uruchomienia programu „Menedżer licencji sieciowej” („Concurrent License Manager") i wybrać opcję „uruchom jako administrator”. Odpowiedni skrót do niego znajduje się w Menu Start\Programy\STATISTICA (można go też uruchomić z katalogu na dysku, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie STATISTICA (plik „Sta_sm.exe")). Po takim uruchomieniu program przyjmie kod przedłużający, w przeciwnym wypadku może pojawić się problem braku uprawnień.
  2. Po uruchomieniu na serwerze wersji sieciowej narzędzia „Menedżer licencji sieciowej” („Concurrent License Manager") proszę kliknąć przycisk „Aktualizuj funkcje...” („Update Feature(s)...”) i w polu „Klucz dla funkcji” („Feature Code”) wpisać powyższy kod. Po kliknięciu przycisku „Dodaj funkcję” („Add Feature”) zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji.

   Powyższy kod przedłuży działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji sieciowych do 15 grudnia 2014 r., ale należy go użyć przed 31 stycznia 2014 r. Po tym terminie nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania.