05.07.2016

Dyżury operatorów w okresie wakacyjnym


W okresie wakacyjnym dyżury Operatorów ulegają skróceniu.
Od dnia 5.07.2016 do 31.07.2016 Operatorzy pełnią dyżur w godzinach 7:30 - 15:30.
W sierpniu: 9:00-14:00