Uczelniane Centrum Informatyki pośredniczy w uzyskiwaniu certyfikatów osobistych X.509 używanych do składania podpisu elektronicznego i przesyłania zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Certyfikaty są wystawiane przez Digicert.

W celu uzyskania certyfikatu osobistego należy przesłać prośbę na adres certyfikaty@agh.edu.pl, koniecznie posługując się adresem w domenie agh.edu.pl.

UCI pośredniczy również w wystawianiu certyfikatów X.509 dla serwerów WWW korzystających z szyfrowanego protokołu HTTPS. W celu uzyskania takiego certyfikatu należy przesłać na adres certyfikaty@agh.edu.pl prośbę zawierającą niezbędne dane (nazwa domeny, jednostka organizacyjna AGH, nazwisko i e-mail osoby odpowiedzialnej).