• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB
grupa / kierunek:
Inżynieria elektryczna i mechaniczna / Automatyka i robotyka

Modelowanie i sterowanie cyfrowe systemów dynamicznych

Kierownik: Prof. n. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki
Jednostka wiodąca: Katedra Automatyki
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Główni wykonawcy:
Prof. n. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki
Dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz
Dr inż. Janusz Teneta
Mgr inż. Łukasz Więckowski
Cele ogólne badań:
Konstrukcja i badania regulatorów i algorytmów sterowania systemami dynamicznymi ze szczególnym uwzględnieniem systemów fotowoltaicznych nadążnych.
Projekty w ramach których realizowany jest temat:
Tematyka realizowana w ramach Badań Własnych oraz projektu EEA Grants „Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małoplski” – projekt PL0081 finansowany przez Norwegian Financial Mechanism oraz MniSzW.
AGH UST BW 10.10.120.41
Najważniejsze uzyskane wyniki:
Budowa doświadczalnej stacji fotowoltaicznej.
Budowa, uruchomienie i oddanie do elsploatacji systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z budynkiem i podłączonego do sieci niskiego napięcia w pawilonie C3 wraz z kompletnym systemem monitoringu. Uruchomienie systemu pomiarów charakterystyk prądowo-napięciowych i charakterystym mocy modułów fotowoltaicznych pracujących w warunkach naturalnych.
Najważniejsze publikacje:
1.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Development of PV Systems and Research Studies on Photovoltaics at the AGH University of Science and Technology in Kraków:, 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan Italy,
2.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, The PIPV Grid Connected Installation Project, Set-up and Exploitation Problems:, 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan Italy,
3.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Influence of the Way of Integration of the PV System With the Façade Building on the Quantity of the Produced Electric Power:, 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 3-7 September 2007, Milan Italy.
4.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, System pomiaru parametrów środowiskowych na potrzeby monitorowania instalacji fotowoltaicznych, Kongres Metreologii, Kraków 9-13 września 2007.
5.J.A. Chojnacki, J. Teneta, Ł. Więckowski:, Fasadowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 kWp (BIPV Façade) Projektowanie Budowa Uruchomienie oraz Pomiary,
III międzynarodowa Konferencja “Energia ze źódeł odnawialnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, 18-20 października 2007, Zakopane.
Adres strony internetowej:
Dane osoby kontaktowej:
Prof. n. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, tel.: 01 617 28 79,
e-mail: jach@ia.agh.edu.pl

data aktualizacji: 2009-03-04

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza