Menu

UCI » Struktura

Struktura

Uczelnianym Centrum Informatyki kierują dyrektor i zastępca dyrektora.

W skład Uczelnianego Centrum Informatyki wchodzą następujące działy i sekcje:


oraz podległy bezpośrednio dyrekcji Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Dr inż. Maciej Zygmunt - Dyrektor UCI

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza