Praca w UCI

Uczelniane Centrum Informatyki poszukuje programisty aplikacji WWW

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane informatyczne) lub student ostatnich lat kierunków informatycznych,
 • doświadczenie w stosowaniu metodyki TDD,
 • znajomość metodyki SCRUM-owej,
 • znajomość środowiska Linuxowego,
 • znajomość aplikacji webowych opartych w głównej mierze o PHP, HTML5, CSS3, bazy danych PostgreSQL oraz MySQL,
 • dobra znajomość języka angielskiego, z uwzględnieniem zakresu pojęć technicznych (informatycznych).

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w eksploatacji lub wdrażaniu bazodanowych systemów komputerowych,
 • znajomość technologii NoSQL, interaktywnych aplikacji sterowanych zdarzeniami (Node.js, Angular.js), oraz nowoczesnych framework-ów webowych (Symfony, Rails, Django),
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie,
 • dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 1.12.2016 r. na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Na zgłoszeniu należy dopisać: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie końcowego rozstrzygnięcia jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać mailowo na adres sekretariat-uci@agh.edu.pl lub w Sekretariacie Uczelnianego Centrum Informatyki AGH, paw. C-1, IV p., pok. nr 401, w terminie do 30 października 2016 r.