• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Ogólne 2

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra informatyki Stosowanej
C2 - 208
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 25
Średnia liczba studentów/rok: 700
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 60
Kierunki studiów:
Informatyka Stosowana
Osoba kontaktowa:
dr inż. Piotr Matyasik,
ptm@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza