• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Ogólne 1

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra informatyki Stosowanej
C2 - 215/216
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 28
Średnia liczba studentów/rok: 400
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 70
Kierunki studiów:
Informatyka Stosowana (Informatyka od 2013) na 1 i 2 stopniu oraz zajęcia na studiach podyplomowych Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji webowych, Zarządzanie Projektami Informatycznymi
Osoba kontaktowa:
dr inż. Paweł Skrzyński,
skrzynia@agh.edu.pl,
C2/403,
tel. 602538497

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza