• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Informatyki Stosowanej
C2 - 315
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 20
Średnia liczba studentów/rok: 0
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 0
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Sieci komputerowe, sieciowe systemy multimedialne, zaawansowane systemy HID, systemy projekcji stereoskopowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Sieci LAN i VLAN - przełączniki segmentu EDGE
Użytkowanie przełączników rutujących segmentu EDGE
Przełączanie pakietów w urządzeniach segmentu CORE i CAMPUS
Rutowanie statyczne, dynamiczne i NAT na bazie urządzeń Cisco
Izolowanie sieci komputerowych
Instalacje DSL
Instalacje WAN: technologie ATM, Frame Relay, SONET, T1/E1, T3/E3
Instalacje światłowodowe
Sieci bezprzewodowe
Rutowanie pomiędzy sieciami i zabezpieczanie sieci w urządzeniach z segmentu SOHO
Montaż inrfastruktury LAN
Rozszerzenia instalacji sieciowych
Wytwarzanie własnych urządzeń dla standardu IEEE 802.3
Tworzenie doświadczalnych systemów operacyjnych dla ruterów
Sieciowe systemy operacyjne i rozproszone usługi sieciowe
Telefonia IP
Systemy monitoringu DVR i sieciowe transmisje video
Rejestracja i przetwarzanie dźwięku cyfrowego
Systemy projekcji stereoskopowej
Trójwymiarowe interfejsy człowiek-komputer
Oferta usługowa:
Udostępnienie urządzeń do badań i analiz zgodnie z listą możliwości badawczych
Dodatkowe informacje:
http://sieci.kis.agh.edu.pl
Osoba kontaktowa:
dr inż. Michał Turek

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza