• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Syntezy Materiałów Wysokotopliwych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów
B-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 4, 5
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pracownia jest wyposażona w urządzenie do beztyglowego topienia strefowego w pozycji pionowej z wykorzystaniem skupionej punktowo wiązki światła (lampa ksenonowa wysokiej mocy). Szczelna i odizolowana komora topienia umożliwia prowadzenie procesu w atmosferach ochronnych zapobiegających utlenieniu.
Aparatura wykorzystywana jest do przetapiania materiałów wysokotopliwych (głównie materiały tlenkowe), rafinacji metali i wytwarzania monokryształów (z wykorzystaniem odpowiednio zorientowanego zarodka).
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość przetapiania różnych materiałów oraz wytwarzania monokryształów czystych lub domieszkowanych związków wysokotopliwych. Warunkiem jest dostarczenie materiału i wykonanie odpowiedniej próby.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Łukasz CIENIEK
Tel. 048 12 617 29 17
e-mail: cieniek@tempus.metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza