• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Procesów Spalania Paliw Gazowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-4, s. 08
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 90
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Kierunki studiów:
Metalurgia WIMiIP, IVr.
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki , IVr.
Wydział Paliw i Energii, IIIr.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Jacek Pasierb

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza