• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Wysokich Napięć i Urządzeń Elektrycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 38
Średnia liczba studentów/rok: 1290
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 52
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział EAIiE, kier. Elektrotechnika, 50 grup studenckich, 1150 studentów , liczebność grup 20 – 25 studentów
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki, 6 grup studenckich, 140 studentów, liczebność grup 18 – 21 studentów
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W Laboratorium prowadzone są prace badawcze na potrzeby elektroenergetyki, związane z niezawodnością przesyłu, rozdziału i dostawy energii elektrycznej. Dzięki unikalnemu wyposażeniu główne kierunki badań dotyczą zagadnień szeroko rozumianej eksploatacji wysokonapięciowych urządzeń i układów elektroenergetycznych. W szczególności jest to rozpoznanie narażeń eksploatacyjnych (np. problematyka ochrony przeciwprzepięciowej). W obszarze dydaktyki w Laboratorium przekazywane są treści dotyczące wymienionych uprzednio zagadnień.
Oferta usługowa:
Analizy układów elektroenergetycznych dla oceny technicznych, ekonomicznych oraz ekologicznych warunków eksploatacji.
Analizy stanów zakłóceniowych w układach elektroenergetycznych.
Analizy układów elektroenergetycznych w zakresie koordynacji izolacji.
Badania urządzeń i układów elektroenergetycznych.
Badania i pomiary pól elektromagnetycznych dla oceny oddziaływań linii i stacji elektroenergetycznych na otoczenie.
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Wiesław Nowak tel: +12 6173653, e-mail: wiesio@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza