• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Sieci i Systemów Elektroenergetycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
C2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 140
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Kierunki studiów:
1) Elektrotechnika EA, III rok, EAIiE (5 gr. laboratoryjnych, średnio 11 osobowych)
2) Elektrotechnika, EA, V rok, EAIiE (4 gr. laboratoryjne, 10-12 osób)
3) Elektrotechnika, I rok niestacjonarne II-go stopnia (4 gr. laboratoryjne, do 12 osób)
Dodatkowe informacje:
Zajęcia laboratoryjne prowadzone są w ramach przedmiotów na 3 i 5 roku studiów, a także 1 roku studiów niestacjonarnych. Ćwiczenia odbywają się na fizycznych modelach. Wykonywane są pomiary wielkości elektrycznych oraz dokonywane są obserwacje w pracy sieci elektroenergetycznej. W laboratorium znajduje się 5 stałych stanowisk wyposażonych w standardową aparaturę pomiarową (amperomierze, woltomierze, watomierze itp.) oraz jedno stanowisko ustawiane dodatkowo w celu kontroli instalacji i posiadanych przyrządów.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Aleksander Kot, paw. B-1, pok. 112b, tel. 37-72, akot@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza