• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium urządzeń elektrycznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Elektrotechniki i Elektroenergetyki
C2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Kierunki studiów:
Wydział EAIiE, kierunek Elektrotechnika rok III i IV
Dodatkowe informacje:
Laboratorium posiada nowe wyposażenie (2 lata). Prowadzone są tam ćwiczenia laboratoryjne z następujących przedmiotów: Urządzenia elektryczne, Aparaty i rozdzielnie elektryczne, Podstawy elektroenergetyki, Urządzenia rozdzielcze. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą następujące stanowiska: Badanie układów sieciowych niskiego napięcia w aspekcie ochrony przeciwporażeniowej, Badanie środków warunkujących skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, Badanie bezpieczników i wyłączników niskiego napięcia, Badanie selektywności zabezpieczeń przetężeniowych, Badanie elektrycznych źródeł światła, Badanie układów lamp wyładowczych, Badanie układów sterowania oświetleniem, Badanie styczników niskiego napięcia, Badanie układów sterowania styczników niskiego napięcia. Badanie filtra aktywnego wyższych harmonicznych.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Rafał Tarko tel: 12 6173653, e-mail: rtarko@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza