• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium robotyki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 170
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1.„Podstawy robotyki”, Wydz. EAIiE, st. dzienne, kier. Automatyka i Robotyka, rok 3, 10 grup po 8 osób
2.„Konstrukcje i programowanie robotów”, Wydz. EAIiE, st. dzienne, Kier. Automatyka i Robotyka, rok 4, 6 grup po 12 osób
3.„Podstawy robotyki”, Wydz. EAIiE, st. zaoczne II stopień, Kier. Automatyka i Robotyka, rok 1, 2 grupy po 12 osób
4.„Sterowniki robotów”, Wydz. EAIiE, st. zaoczne II stopień, kier. Automatyka i Robotyka, rok 1, 2 grupy po 12 osób
5.Realizacja prac dyplomowych, Wydz. EAIiE, st. dzienne, Kier. Automatyka i Robotyka, rok 5
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Na wyposażeniu laboratorium znajdują się: 4 systemy pomiarowo-sterujące firmy dSPACE GmbH (DS1102, DS1005, DS1103, DS1104), wykorzystywane do realizacji procesu szybkiego prototypowania sterowników (Rapid Control Prototyping), roboty przemysłowe IRp-6 (5 stopni swobody), APR-20 (6 stopni swobody) i robot dwuosiowy w konfiguracji typu SCARA, oraz systemy wizyjne dla rozpoznawania otoczenia.
Systemy dSPACE, bazujące na kartach z procesorem PowerPC oraz z układami we/wy analogowych i cyfrowych, umożliwiają realizację procesu projektowania i testowania w czasie rzeczywistym sterowników dla urządzeń przemysłowych (np. robotów) w jednym środowisku sprzętowo-programowym.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Mieczysław ZACZYK, paw.C3, p.3, tel. 617 34 87, e-mail: mza@ia.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza