• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C3 sala 13
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 240
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 22
Kierunki studiów:
Automatyka i Robotyka, Rok II, WEAIiE , ST. Stacjonarne, 6 grup po 20 osób
Automatyka i Robotyka, Rok V, WEAIiE, St. Stacjonarne, 6 grup po 20 osób
Dodatkowe informacje:
1. Laboratorium studenckie o charakterze podstawowym. Prowadzone ćwiczenia z „Podstaw automatyki” dla całego kierunku Automatyka i Robotyka.
System zaliczania: sprawdzanie opanowania materiału po każdym cyklu 3 ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Laboratorium studenckie specjalizowane. Prowadzone zajęcia o charakterze projektowym dla całego kierunku Automatyka i Robotyka z przedmiotu „Czyste energie”. Zaliczenie projektu następuje na końcu semestru po praktycznej weryfikacji rezultatów projektowanych układów w doświadczalnej stacji fotowoltaicznej.
Osoba kontaktowa:
Kierowniik Laboratorium: Prof. Jerzy Chojnacki,
Osoba odpowiedzialna: Dr inż. Janusz Teneta, Tel. 38 31, romus@agh.edu.pl,

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza