• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C 3 (sala 14)
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 25
Kierunki studiów:
Automatyka i Robotyka, Rok II, WEAIiE , ST. Stacjonarne, 6 grup po 20 osób
Automatyka i Robotyka, Rok III, WEAIiE, St. Niestacjonarne, 2 grupy po 15 osób
Dodatkowe informacje:
Wszystkie stanowiska są opracowaniami własnymi z wykorzystaniem przemysłowej aparatury automatyki. W zależności od potrzeb mogą być w łatwy sposób modyfikowane.
System zaliczania: sprawdzanie przygotowania studentów przed każdymi zajęciami.
Osoba kontaktowa:
Kierowniik Laboratorium: Prof. Jerzy Chojnacki,
Osoba odpowiedzialna: Dr inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, Tel. 43 84, kop@agh.edu.pl,

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza