• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Fotowoltaiczne


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
C3 parter pok.8
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Automatyka i robotyka – systemy zdalnego i rozproszonego sterowania, fotowoltaika – modelowe rozwiązanie fotowoltaicznego systemu nadążnego, wydzielone systemy zasilania fotowoltaicznego.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Długoterminowe obserwacje pracy wydzielonych systemów fotowoltaicznych, ciągła rejestracja parametrów środowiskowych (stacja meteo): prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne i poziom promieniowania słonecznego. Pomiar charakterystyk ładowania/rozładowania akumulatorów do systemów PV.
Pomiar widma promieniowania słonecznego. Analiza algorytmów sterowania w nadążnych systemach fotowoltaicznych.
Oferta usługowa:
Pomiary i badania w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz warunków promieniowania słonecznego występującego w Krakowie.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium często spełnia funkcje pokazową jako przykład możliwości realizacji różnych systemów fotowoltaicznych.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Janusz Teneta / 012 617-38-31, e-mail: romus@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza