• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM PROJEKTOWANIA UKŁADÓW SCALONYCH

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii
B3/B4 p.08/09
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 110
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 22
Kierunki studiów:
Elektrotechnika – rok: IV Wydz. EAIiE
Elektronika – rok: IV (obieralne) Wydz. EAIiE
Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej – rok: IV, V (obieralne)
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki – rok: V
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Paweł Gryboś, prof. n. AGH
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii, pawilon B-1, pok.207, tel.: 32-99

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza