• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM PODSTAW METROLOGII/ LABORATORIUM POMIARÓW BIOMEDYCZNYCH

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii
B1 p.112d
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 24
Średnia liczba studentów/rok: 1279
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 31
Kierunki studiów:
Elektronika – rok: I, II Wydz. EAIiE
Elektrotechnika – rok: II Wydz. EAIiE
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki – rok: II
Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej – rok: II
S. niestacjonarne: Elektrotechnika – III rok Wydz. EAIiE, Elektronika i Telekomunikacja – rok II Wydz. EAIiE, Automatyka i Robotyka – rok II Wydz. EAIiE
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Andrzej Bień
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii, pawilon B-1, pok.210, tel.: 28-73

dr hab. inż. Paweł Gryboś, prof. n.AGH
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii
B1, pok. 207, tel. 32-99

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza