• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM KOMPUTEROWE

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii i Elektroniki
B4 p.116H
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 595
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 34
Kierunki studiów:
Elektrotechnika – rok: I, III, IV, V Wydz. EAIiE
Górnictwo i Geologia – rok: II Wydz. G
Międzywydziałowa Szkoła Energetyki – rok: IV
S. niestacjonarne: SUM Elektrotechnika – I, II rok Wydz. EAIiE
Osoba kontaktowa:
mgr inż. Andrzej Wajda
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii, pawilon B-1, pok.212a, tel.: 35-96

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza