• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM CYFROWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH / LABORATORIUM MIERNICTWA CYFROWEGO

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii
B1 p.217
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 296
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Kierunki studiów:
Elektrotechnika – rok: III, IV Wydz. EAIiE
S. niestacjonarne: SUM Elektrotechnika – I, II rok Wydz. EAIiE
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Andrzej Bień
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii, pawilon B-1, pok.210, tel.: 28-73

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza