• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Analityki Geochemicznej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
A-0
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 15
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Zajęcia dla studentów specjalności Mineralogia i geochemia stosowana (wielkość grupy - około 15 osób. Laboratorium jest miejscem wykonywania prac związanych z realizacją prac dyplomowych – w tym najbardziej uciążliwych – mineralizacji w stężonych kwasach próbek skał, minerałów , gleb, gruntów, odpadów i roślin.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium posiada standardowe wyposażenie umożliwiające wykonywanie pokazów i ćwiczeń z chemii ogólnej, analizy jakościowej i ilościowej. Możliwości analityczne mogą być wspomagane przez spektrofotometry: UV/VIS i absorpcji atomowej.
Oferta usługowa:
Możliwość i umiejętności wykonywania na zlecenie analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych. Oznaczenia zawartości węglowodorów ropopochodnych metodą spektrofotometrii fourierowskiej w podczerwieni – współpraca z spektrofotometrem BIORAD FTS-165.
Osoba kontaktowa:
Dr Jan Tarkowski – tel. 36-29, 24-41, e-mail: tarkowskijp@gazeta.pl
Mgr Marek Sikora – tel. 36-29, 24-41

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza