• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Dynamiki Procesów Stalowniczych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek: Metalurgia, Rok studiów: V, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 3 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie
Kierunek: Inżynieria Materiałowa, Rok studiów: I, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2 grupy ćwiczeniowe do 15 osób w grupie

Możliwości badawcze/pomiarowe:
- Modelowe badanie przepływu kąpieli przez kadź pośrednią urządzenia COS. Ocena wytopu konstrukcji kadzi na parametry przepływu. Zasada pomiaru oparta o zaburzenie składu kąpieli i ciągły pomiar przewodnictwa właściwego.
- Symulacja mieszania kąpieli w urządzeniu RH. Ocena wpływu natężenia przepływu gazu nośnego na przebieg procesu mieszania.
- Symulacja reakcji utleniania węgla w procesie LD za pomocą układu CO2-KOH. Modelowe badanie wpływu typu głowicy na kinetykę reakcji.
- Stanowisko do eksperymentalnej weryfikacji modelu mieszania typu two-tank-model
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH, tel. 25-64, jfalkus@agh.edu.pl
Dr inż. Paweł Drożdż, tel. 38-01, pdrozdz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza