• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Żelazostopów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metalurgii Stopów Żelaza
B-5
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Kierunek-Metalurgia, Rok studiów: II, III, IV. Wydział Inż. Met. i Inf. Przemysłowej.
6 grup ćwiczeniowych do 15 osób w grupie.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie własności reduktorów węglowych stosowanych w metalurgii żelazostopów (własności wytrzymałościowe, rezystancja elektryczna, reakcyjność).
Przygotowanie żelazonośnych odpadów hutniczych do zastosowania w procesach metalurgicznych (dobór mieszanek do grudkowania, określanie parametrów procesu grudkowania)
Modelowanie parametrów dmuchu tlenowego w procesach LD i TBM (dobór przekroju dysz, dobór natężenia dmuchu i położenia lancy).


Oferta usługowa:
Badanie własności reduktorów węglowych.
Opracowywanie parametrów grudkowania odpadów hutniczych.


Osoba kontaktowa:
Dr inż. Józef Gładysz tel. 012-617 2573
Dr inż. Zygmunt Wcisło tel. 012-617 2633.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza