• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe Podstaw Informatyki

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Pracownia Informatyki
B-5 s.404
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 30
Średnia liczba studentów/rok: 1200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 70
Kierunki studiów:
1 ETI, 1 IS, 1ME, 4ME, 3 ME, 5ME , 3IS, 4IS, 2MSE (Międzywydziałowa Szkoła Energetyki), 1IM, studia podyplomowe ETI I IS, studia zaoczne
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
ok. 20 osób w grupie, 5 grup na roku,

Dodatkowe informacje:
30 stanowisk komputerowych przeznaczonych do nauki programowania i podstaw informatyki, technologii informacyjnej, statystycznej analizy danych, inżynierii wiedzy, baz danych.
Osoba kontaktowa:
Dr Anna Adrian, 29-15
Dr inż. Barbara Mrzygłód, 29-15
Mgr inż. Anna Romanowska-Pawliczek, 41-81

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza