• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Paliw Gazowych

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-4 s. 06
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 190
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 22
Kierunki studiów:
Metalurgia WIMiIP, IIr.
Informatyka Stosowana WIMiIP, IIIr.
Międzywydziałowa Szkoła Energetyczna, IIr.Osoba kontaktowa:
Jacek Pasierb

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza