• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Przepływów

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-4, s. 015
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 24
Kierunki studiów:
IIr. Metalurgia WIMiIP
IIIr. Informatyka Stosowana
IIr. Międzywydziałowa Szkoła EnergetykiOsoba kontaktowa:
Piotr Mondkiewicz


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza