• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Komputerowe Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
B-5 s.912
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 24
Kierunki studiów:
IV r Metalurgia WIMiIP
IV r. Informatyka Stosowana WIMiIP
IV r. Międzywydziałowa Szkoła EnergetykiOsoba kontaktowa:
dr inż. Jan Giełżecki

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza