• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Obróbki Cieplnej

Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 1800
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 50
Kierunki studiów:
Metalurgia , II rok, IMiIP (10 grup laboratoryjnych po 15 osób)
Inżynieria Materiałowa, II, III, IV rok. IMiIP (30 grup laboratoryjnych 10 – 15 osób)
Informatyka Stosowana, II rok, IMiIP (10 grup laboratoryjnych, 10 osób)
IMiR, I rok. (60 grup, 15 osób)
Geodezja Górnicza i Inżynieria Środowiska II rok (10 grup, 15 osób)
Inżynieria Materiałowa i Ceramika (3 grupy. 10 osób)

Dodatkowe informacje:
Tematy ćwiczeń : Zgniot i rekrystalizacja. Badania stopów podwójnych. Punkty przełomowe. Obróbka cieplna. Badania hartowności stali.
Wyposażenie
Piece elektryczne do obróbki cieplnej, dylatometr, stanowisko do próby hartowności, twardościomierze, rejestratory krzywych chłodzenia.Osoba kontaktowa:
Mgr Janusz Stępiński.
tel: 0126172620

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza