• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Spawalnicze nr 1


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
III, IV, V roku Inżynierii Materiałowej studiów dziennych,
IV roku studiów niestacjonarnych,
II roku studiów magisterskich uzupełniającychMożliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium spawalniczym można wykonywać połączenia materiałów niestopowych, stopowych, metali kolorowych technikami spawalniczymi (metoda MAG, metoda TIG). Prowadzone są również próby pękania zimnego połączeń spawanych.
Oferta usługowa:
Ekspertyzy dotyczące spawalności materiałów konstrukcyjnych.


Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Zbigniew Żurek,
tel: 012- 6172621, zzurek@tempus.metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza