• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badania Własności Fizycznych i Technologicznych Proszków


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 5
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria Materiałowa – II i IV rok st. zaoczne
Metalurgia – III dz.
Seminarium dyplomowe
Prowadzone są ćwiczenia laboratoryjne z zakresu metalurgii proszków (elektroliza, badania oporności, własności technologicznych proszków, pomiary twardości)

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Precyzyjne wagi analityczne (dokładność do 0,00001g), pomiary twardości HB, Vickersa, możliwości frakcjonowania proszków w zakresie od 20 do 800 µm, możliwość wytwarzania proszków o dużej czystości metodą elektrolizy, badanie własności elektrycznych


Oferta usługowa:
Badanie własności technologicznych proszków


Osoba kontaktowa:
inż. Ryszard Goleń – tel. 126172586

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza