• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Szlifiersko-Polerskie


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria Materiałowa – II i IV rok st. zaoczne
Metalurgia – III dz.
Seminarium dyplomowe
Prowadzone są ćwiczenia z zakresu przecinania próbek, inkludowania w bakelicie, szlifowania i polerowania zgładów metalograficznych oraz badania udarności

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Mielenie proszków w młynku Fritscha, precyzyjne przecinanie próbek, wysoka jakość zgładów metalograficznych


Oferta usługowa:
Badania metalograficzne


Osoba kontaktowa:
inż. Ryszard Goleń – tel. 126172586

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza