• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Mieszania Proszków oraz Spiekania


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Inżynieria Materiałowa – II i IV rok st. zaoczne
Metalurgia – III dz.
Seminarium dyplomowe
Prowadzone są ćwiczenia z zakresu przygotowania mieszanek proszków oraz spiekania

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Piece rurowe z możliwością spiekania do 1200oC z dokładną regulacją temp. oraz atmosferami ochronnymi
Mieszalnik TURBULA, pozwalający na bardzo dokładne wymieszanie proszków metali


Oferta usługowa:
Spiekanie w atmosferach ochronnych do 1200oC


Osoba kontaktowa:
inż. Ryszard Goleń – tel. 126172586

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza