• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Mikroskopowo – Trybologicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Ćwiczenia demonstracyjne z przedmiotów „Metody badań materiałów”, „Materiałoznawstwo”, „Metody badań właściwości materiałów spiekanych”

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza mikrostruktury materiałów. Obserwacja i rejestracja fotograficzna przełomów próbek.
Pomiar mikrotwardości materiałów. Testy właściwości trybologicznych (odporność na ścieranie, współczynnik tarcia) w różnych warunkach tarcia oraz badanie przyczepności warstw wierzchnich.

Oferta usługowa:
Badanie właściwości trybologicznych materiałów: odporność na ścieranie, współczynnik tarcia, pomiary mikrotwardości.


Osoba kontaktowa:
Dr inż. Marcin Madej


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza