• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Mechanicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 270
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa, Metalurgia
Rok studiów 1, 3, 5

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania własności wytrzymałościowych materiałów przy temperaturze otoczenia, obniżonych (-196 C), podwyższonych (do 1000 C).
Oferta usługowa:
Usługi w zakresie określania podstawowych własności wytrzymałościowych


Osoba kontaktowa:
Dr inż. Władysław Osuch,
tel: 12 617 25 66,
e-mail: osuch@agh.edu.pl


All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza