• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Badań Nieniszczących


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
A-2
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 3
Średnia liczba studentów/rok: 110
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, studia dzienne i zaoczne
Kierunek studiów: Inżynieria Materiałowa
Rok studiów: 3, 4, 5.

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Zastosowanie ultradźwięków (w tym fal płytowych Lamba), prądów wirowych i emisji akustycznej w nieniszczących badaniach materiałów, badania relaksacji mechanicznej
Oferta usługowa:
Usługi w zakresie badań nieniszczących


Osoba kontaktowa:
Dr inż. Adam Kruk, tel. 12 617 29 30,
e-mail kruczek@agh.edu.pl
All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza