• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Mikroskopowa


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza
B-5 s.308
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 260
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 5
Kierunki studiów:
Metalurgia ,dzienne 1-rok ,zaoczne 2 rok
Dodatkowe informacje:
Podstawowym wyposażeniem pracowni są mikroskopy optyczne.

Osoba kontaktowa:
Dr Andrzej Sadowski tel. 38-08 e-mail: Sadowski@metal.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza