• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Sterowania – pracownia mechatroniki

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 180
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Automatyka i Robotyka, studia stacjonarne, II rok, wydz. EAIiE – 10 grup po 12 osób – sem. zimowy
Automaryka i Robotyka, studia stacjonarne, IV rok, wydz. EAIiE – 1 grupa po 12 osób – sem. letni
Automatyka i Robotyka, studia niestacjonarne, II rok, wydz. EAIiE – 2 grupy po 12 osób – sem. letni
Podyplomowe studium: Komputerowe Systemy Sterowania i Sterowanie Cyfrowe, wydz. EAIiE – 2 grupy po 12 osób – sem.zimowy
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium wyposażone jest w cztery stanowiska badawcze: wahadło odwrócone, model suwnicy 3D, manipulator 3DOF oraz stanowisko do badania układów o parametrach rozłożonych. Na każdym ze stanowisk można prowadzić badania związane z testowaniem algorytmów sterowania cyfrowego z wykorzystaniem komputera i oprogramowania MATLAB/Simulink wraz z przybornikami do sterowania w czasie rzeczywistym.
Dodatkowe informacje:
Z wykorzystaniem aparatury dostępnej w laboratorium prowadzone są prace dyplomowe:
2–4 rocznie
Osoba kontaktowa:
dr inż. Dariusz Marchewka
dmar@agh.edu.pl
12 617 20 94 , B1 p.306

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza