• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I SYSTEMÓW POMIAROWYCH

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Metrologii
B1 p.202
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 304
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 17
Kierunki studiów:
Elektrotechnika – rok: I, II Wydz. EAIiE
Automatyka i Robotyka – rok: III Wydz. EAIiE
S. niestacjonarne: SUM - I rok, Międzywydziałowa Szkoła Energetyki - IV rok
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Wacław Gawędzki
Wydz. EAIiE, Katedra Metrologii, pawilon B-1, pok.206, tel.: 28-28

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza