• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Aparatury Medycznej

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Automatyki
A3-A4 p.403
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 320
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 30
Kierunki studiów:
Automatyka IV r EAIiE 30 osób 2 grupy
Elektronika IV r EAIiE 12 osób 1 grupa
Fizyka Medyczna III r WFiIS 30 osób 2 grupy
Informatyka V r EAIiE 15 osób 1 grupa
Informatyka Stosowana II i IV r EAIiE 200 osób 10 grup
Automatyka IV r EAIiE 60 osób 3 grupy
Inżynieria Biomedyczna I r MSIB 150 osób 5 grup
Informatyka Stosowana III r EAIiE 150 osób 5 grup
Osoba kontaktowa:
Joanna Grabska-Chrząstowska 38-55 asior@agh.edu.pl
Tomasz Orzechowski 46-56 cybertomas@agh.edu.pl
Piotr Radkowski 46-56 piotr.radkowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza