• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 12
Średnia liczba studentów/rok: 1109
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 50
Kierunki studiów:
Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, I stopień studiów stacjonarnych, rok 3. Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, I stopień studiów niestacjonarnych, rok 2. Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, II stopień studiów stacjonarnych, rok 1. Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, II stopień studiów niestacjonarnych, rok 2. Kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, I stopień studiów stacjonarnych, rok 2. Kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, I stopień studiów stacjonarnych, rok 1 i 2. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, I stopień studiów stacjonarnych, rok 1 i 2. Kierunek Mechatronika na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, I stopień studiów stacjonarnych, rok 1. Kierunek Energetyka na Wydziale Energetyki i Paliw, I stopień studiów stacjonarnych, rok 2. Przedmioty prowadzone w ramach Uczelnianej Bazy Przedmiotów (UBP) na Wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Odlewnictwa, Energetyki i Paliw, Górnictwa i Geoinżynierii, Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium podstawowe maszyn elektrycznych i częściowo laboratorium podstaw elektrotechniki. Wyposażone w podstawowe typy maszyn o mocy do 5 kW i skomputeryzowane układy pomiarowe bazujące na własnych opracowaniach.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Drabek, tel. (012) 617-28-66, e-mail: drabek@agh.edu.pl
dr inż. Paweł Dybowski, tel. (012) 617-28-97, e-mail: dybowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza