• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Maszyn Elektrycznych

Miejsce usytuowania:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii
Pawilon B1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 202
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Kierunki studiów:
Kierunek Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej - I stopień studiów stacjonarnych, rok 3. Kierunek Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, I stopień studiów stacjonarnych, rok 2. Przedmioty prowadzone w ramach Uczelnianej Bazay Przedmiotów (UBP) na Wydziałach: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Odlewnictwa, Energetyki i Paliw, Górnictwa i Geoinżynierii, Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale IMiR - I stopień studiów stacjonarnych, rok 2.
Dodatkowe informacje:
Laboratorium podstawowe maszyn małej mocy i elementów wykonawczych automatyki. Stanowiska pomiarowe zestawiane, wyposażone zarówno w typowe mierniki jak i w dedykowane komputery pomiarowe. Możliwość prowadzenia innych zajęć o podobnym zakresie tematycznym. Liczba zestawów ćwiczeniowych: 29
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Drabek, tel. (012) 617-28-66, e-mail: drabek@agh.edu.pl
dr inż. Paweł Dybowski, tel. (012) 617-28-97, e-mail: dybowski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza